??xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>BlogJava-非技术区http://www.qpkxbc.shop/life专注于Java技?/description>zh-cnThu, 02 May 2019 12:33:30 GMTThu, 02 May 2019 12:33:30 GMT60 4q前端?qCTOQ一个非U班E序员的真实奋斗?/title><link>http://www.qpkxbc.shop/jb2011/archive/2019/04/15/433720.html</link><dc:creator>Jack Jiang</dc:creator><author>Jack Jiang</author><pubDate>Mon, 15 Apr 2019 03:45:00 GMT</pubDate><guid>http://www.qpkxbc.shop/jb2011/archive/2019/04/15/433720.html</guid><wfw:comment>http://www.qpkxbc.shop/jb2011/comments/433720.html</wfw:comment><comments>http://www.qpkxbc.shop/jb2011/archive/2019/04/15/433720.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.qpkxbc.shop/jb2011/comments/commentRss/433720.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.qpkxbc.shop/jb2011/services/trackbacks/433720.html</trackback:ping><description><![CDATA[     摘要: 1、引a我,ScottQ一家创业公司的 CTO。从?q却很少写文章,q一q来接触了几十个刚毕业的前端ChQ也面试?00多个前端工程师和Nodejs工程师,对于前端发展的这个职业算是有些感触吧Q打陆l写一些从业经验也好,技术分享也好,对自己前6q的l历做一些文字上的沉淀。此文章}献给工作0 ~ 3q的前端工程师,内容都是我的亲nl历Q不_ֽ但接地气。(本文同步发布于:http://www.5...  <a href='http://www.qpkxbc.shop/jb2011/archive/2019/04/15/433720.html'>阅读全文</a><img src ="http://www.qpkxbc.shop/jb2011/aggbug/433720.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.qpkxbc.shop/jb2011/" target="_blank">Jack Jiang</a> 2019-04-15 11:45 <a href="http://www.qpkxbc.shop/jb2011/archive/2019/04/15/433720.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>鹅厂7q终有离开之日Q记职鹅厂最?0天的真实心\历程http://www.qpkxbc.shop/jb2011/archive/2019/03/01/433657.htmlJack JiangJack JiangFri, 01 Mar 2019 10:25:00 GMThttp://www.qpkxbc.shop/jb2011/archive/2019/03/01/433657.htmlhttp://www.qpkxbc.shop/jb2011/comments/433657.htmlhttp://www.qpkxbc.shop/jb2011/archive/2019/03/01/433657.html#Feedback0http://www.qpkxbc.shop/jb2011/comments/commentRss/433657.htmlhttp://www.qpkxbc.shop/jb2011/services/trackbacks/433657.html阅读全文

Jack Jiang 2019-03-01 18:25 发表评论
]]>
1һ152ͼ 㽭11ѡ5ѡŷ Ϻ3ȷֲô 11ѡ5ֲͼ ֮Ůֱ ĸ99876˫ Ϸƽ̨ ë Ʊҳ 10ָ淨 11ѡ5ͼѡͼ